Mmua-lebe

| April 24, 2013

A re tsenya moko?
Gompieno re tlaa boela fa thoteng ya Letloping fale mme re tsene ka tsala ya rona Rra Morwadi. E rile nako ele ra re lesaka la ga Rra Morwadi le kwa borwa jwa lelwapa la ga Mma Morwadi.

Category: Uncategorized

Comments are closed.